Maskva nepailsta dėstyti savo požiūrio į Lietuvos istoriją.

Trečiadienio rytą Kremliaus televizija “Rosija” parodė naują valandos trukmės filmą “Miško broliai”. Remiantis garsiojo partizanų generolo Jono Žemaičio (Vytauto) likimu čia buvo bandoma pateikti plačią tragiškų pokarinės Lietuvos gyvenimo įvykių panoramą. Sunku apibūdinti šį filmą kaip vien istorinį dokumentinį, nes archyvinę medžiagą, tų laikų amžininkų liudijimus nuolatos perkerta garsaus vaidybinio kūrinio “Niekas nenorėjo mirti” kadrai. 

Išplėšti iš Vytauto Žalakevičiaus filmo konteksto kadrai įgauna net priešingą prasmę: iš pradžių rodomi nesiskutę bei ginkluoti “raudonieji” broliai Lokiai automatiškai tampa tarsi miško brolių įvaizdžiu. 

Diktorius primena pagalbą 

Rašytojo Vytauto Petkevičiaus, J.Žemaičio ryšininkės Ninos Rasos Nausėdaitės, istoriko Arvydo Anušausko, publicisto Prano Morkaus ir buvusio rezistento Jono Čeponio prisiminimus bei svarstymus ekrane tolydžio papildo rusų specialiųjų tarnybų istoriko Anatolijaus Sudoplatovo akcentai. 

Dažnas – ir anoniminis diktoriaus tekstas. Pavyzdžiui, toks: “1918 metais, padedant Sovietų Rusijai, Lietuva gavo nepriklausomybę, bet dėl savojo silpnumo negalėjo vykdyti nepriklausomos politikos”. Tiesa, prie šio teiginio menkai pritampa tikras partizaninis karas, tapęs pagrindine juostos medžiaga. 

Supažindinant su Lietuva tikrosios istorijos nežinantį žiūrovą apie Molotovo-Ribbentropo paktą iš ekrano vos sumurmama, kolonistais vadinami patys lietuviai. 

Ir kuriozai, ir fantazijos

Filme yra ir daugiau kuriozų. Minėdama Vytauto vardą scenarijaus autorė ir režisierė Lilija Vjugina, pastačiusi juostą niekam nežinomoje studijoje “Naš vzgliad” (“Mūsų žvilgsnis”), nuolat rodo Gedimino skulptūrą. 

Akcentuojama dar viena keista versija. Esą po sovietų diktatoriaus Josifo Stalino mirties slaptųjų tarnybų šefas Lavrentijus Berija norėjęs atkurti Lietuvoje buržuazinę santvarką. 

Ypač pabrėžiama rusų istoriko A.Sudoplatovo frazė: “Tai tragiškas pilietinio karo Lietuvoje puslapis, kuriame dalyvavo sovietų vidaus kariuomenė ir sovietų operatyviniai padaliniai”. 

Anonsuodama šį naują filmą, televizija “Rosija” rodė kiek kitokį pavadinimą: “Miško broliai. Lietuvių skilimas”. 

Filmas baigiamas Lietuvoje pastaruoju metu prieštaringai vertinamo rašytojo V.Petkevičiaus rusiškai pasakytais žodžiais: “Kare nereikia ieškoti didvyrių”. 

Saulius Macaitis